RU
EUR/USD
1.07 | 1.07
EUR/RUB
93.11 | 96.11
EUR/JPY
168.59 | 168.61
EUR/GBP
0.84 | 0.84
BTC-USD
66724.88
BTC-EUR
61946.64

Sīkdatņu politika - lietošanas noteikumi

Sīkdatņu izmantošanas mērķis
Naudas-kredits.lv interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes ar mērķi uzlabot sniegto, esošo un jaunveidojamo pakalpojumu kvalitāti.

Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatnes ir teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datora atmiņu mājas lapas apmeklēšanas laikā. Nākamajā reizē, apmeklējot attiecīgo vietni,
pārlūkprogramma lasa sīkdatni un nodod informāciju atpakaļ tīmekļa vietnei vai elementam, kas sākotnēji iestatīja sīkdatni.
Sīkdatnes ļauj interneta vietnes serveriem atpazīt apmeklētāju, kad tas piekļūst vietnei, un ļauj automātiski pielāgot saturu atbilstoši apmeklētāja vajadzībām.
Sīkdatņu izmantošana cita starpā palīdz pakalpojumu sniedzējam uzzināt par interneta vietnes apmeklētāju vajadzībām. Tie nodrošina arī vietnes izmantošanas
statistikas datus, kas tiek izmantoti, lai novērtētu tās darbības rezultātus un uzlabotu tos. Sīkdatnes nekādā veidā nerada apdraudējumu interneta vietnes
apmeklētāja ierīcei.
Nolūks kādam tiek izmantotas sīkdatnes
Interneta vietnes reģistrēto lietotāju sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai.
Ar interneta vietnes izmantoto sīkdatņu palīdzību iespējams identificēt nesankcionētu piekļuvi interneta vietnes datiem, kas nav publiski pieejami.
Interneta vietnes lietošanas statistikas iegūšanai un analīzei, lai secīgi nodrošinātu uz interneta vietnes apmeklētāju veikto darbību analīzi balstītu pastāvīgu
tīmekļa vietnes uzlabošanu.
Google Analytics sīkdatņu izmantošana:
Interneta vietnē tiek izmantotas uzņēmuma Google Inc. programmas Google Analytics radītas sīkdatnes, kas ļauj analizēt interneta vietnes apmeklētāju darbības;
Interneta vietnes apmeklētāju IP adreses, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsinātas Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma
gadījumos var tikt nodota apstrādei uz Google Inc. serveriem;
Saskaņā ar Google Inc. pakalpojumu sniegšanas noteikumiem (https://policies.google.com/terms?hl=lv) un Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem
(https://www.google.com/analytics/terms/us.html) Google Inc. šo informāciju izmanto, lai nodrošinātu interneta vietnei informāciju par lietotāju aktivitātēm
tīmekļa vietnē un sniegtu citus ar tīmekļa vietnes izmantošanu saistītus pakalpojumus.